Høringssvar fra Akademikerne Utenriksdepartementet (A/UD)

A/UD - høringssvar, utkast til forskrift om klarering av leverandører og personell.

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes høringssvar fra Akademikerne Utenriksdepartementet (A/UD) til forskrift om klarering av leverandører og personell.

Mvh

Espen Rikter-Svendsen

på vegne av styret i A/UD

Vedlegg