Høringssvar fra Riksrevisjonen

Høringssvar - forskrifter til ny sikkerhetslov - Riksrevisjonens kommentarer

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger Riksrevisjonens høringssvar til forskrifter til ny sikkerhetslov.

Vedlegg