Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høring - forskrifter til ny sikekrhetslov

Dato: 01.10.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til Næringslivets Sikkerhetsorgansasjon (NSR) sitt høringssvar.