Høringssvar fra Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi)

HØRINGSSVAR - FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETLOV

Dato: 01.10.2018

Svartype: Med merknad

HØRINGSSVAR - FORSKRIFTER TIL NY SIKKERHETLOV 

 

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), viser til brev av 02.07.2018 fra Forsvarsdepartementet om høring av forskrifter til ny sikkerhetslov. 

 

Vedlagt fremsendes høringssvar fra FSi, Kongsberg Defence & Aerospace AS og Thales Norway AS. Høringssvaret er koordinert med Nammo AS. 

 

Vennlig hilsen 

Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) 

 

Mari Ulstein 

Direktør kommunikasjon og forretningsutvikling 

 

Vedlegg