Høringssvar fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Dato: 26.11.2019

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken. Vi har ingen merknader til det fremlagte forslaget.