Høringssvar fra Bjørn Aagaard

Nei til mere søndagsåpne butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener det ikke er behov for å utvide dagens ordnining med åpningstider for butikker. Det vil skape mere trafikk og øke forurensning. Jeg er sikker på og ikke tror at de totale driftskostnadene vil øke. Dette må det større inntjening til for å dekke. Det enkleste grepet er å øke prisene og det vil forbruker til sist tape på.