Høringssvar fra Lars Marienborg

Nei

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

nei. Behold ordningen som den er.