Høringssvar fra Jon Venstad

Høringssvar angående Søndagsåpne Butikker

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg støtter retten til å ha søndagsåpne butikker , da vi til en viss grad allerede har det i dag. Det blir derfor riktig å formalisere retten til å ha åpent om man ønsker dette. I tillegg vil flere arbeidstakere kunne få mulighet til å unngå ufrivillig deltid og oppnå fulle stillinger , da dette åpenbart er et problem i varehandelen i dag. Alternativt vil flere mennesker få mulighet til å få jobb. Dette støtter jeg derfor helhjertet , da det er snakk om en rett og ikke tvang.