Høringssvar fra Petter Nyhagen

Enten begrense mer eller åpne for alle!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Det bør enten åpnes for handel for alle på søndag ellers så må man begrense dagens ordning.

Argumenter mot søndagsåpent er at det er unødvendig og ikke noe det norske folk trenger. Det er ikke er reelt argument. Det er ikke nødvendig med åpne butikker til kl 23 andre dager i uken heller. Vi hadde klart oss med lukketid svært mye begrenset enn dagens praksis. Det er og et paradoks at man kan handle planter og hagemøbler på store hagesenter alle dager i året, men ikke mye av de samme varene i en jernvarebutikk. Det er og et paradoks at små steder som Øyer ved Hafjell kan ha butikker åpne året rundt, men turistbyer som Oslo og Bergen må stenge alt.

Det bør også tas med i betraktning at det er søndagsåpent allerede ved at netthandel øker og øker. Denne konkurransen bør også butikker kunne møte om de vil. En endring i loven fører ikke til påbudt åpnet og jeg er temmelig sikker at dette vil regulere seg selv slik som søndagsaviser ble det samt slik det er i Sverige. 

Det er heller ikke er argument at vi trenger en fridag og at det må være søndag. For mange kan søndag være den dagen man kan få gjort en del ærend og det må være opp til den enkelte om man vil gå tur på søndag eller handle om butikken om den er åpen.