Høringssvar fra Marc Mourier

En nyttig hviledag

Dato: 13.05.2015

Svartype: Med merknad

Et samfunn er en organisk enhet, som også har behov for en hviledag. Det er deilig å vite at turtallet senkes en dag i uken. Den hviledagen trengs.

Jeg ber Regjeringen IKKE tillate søndagsåpning.