Høringssvar fra Margunn Hylland

Søndagsåpne butikkar

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Eg er sterkt i mot å opna for søndagsopne butikkar, meir enn det som er i dag. 

Med helsing

Margunn Hylland