Høringssvar fra Med-Service AS

Valgfrihet

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Støtter forslag om søndagsåpning av butikker. Jeg mener det vil være til stor fordel for enkeltpersoners valgfrihet å tillate åpne butikker på søndager, som på andre dager. Det er ingen grunn for at noen butikker denne dagen skulle holde stengt, men andre holder åpent, les matvareforretninger av en viss størrelse, turistrelaterte tetsteder, bensinstasjoner o.l.

Tillat alle til å holde åpent, noe man kan, da om man vil. Dette dreier seg om valgfrihet for den enkelte.