Høringssvar fra Siri Søftestad

Nei til forslag om søndagsåpne butikker

Dato: 01.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg vil, som privatperson, ganske enkelt markere at søndagsåpne butikker ikke er ønskelig. Vi skal hegne om søndagen som en litt annerledes dag, en dag med andre muligheter for folk flest. Vårt samfunn trenger ikke en ytterligere vektlegging av shopping som fritidsaktivitet. I tillegg synes forslaget å være riktig dårlig sett fra ståstedet til de arbeidstakerne som ville blitt involvert. Kort sagt: Makuler denne ideen!

Med vennlig hilsen

Siri Søftestad

Mariveien 11b

4632 Kristiansand