Høringssvar fra Katrine Øverland

Mot søndagsåpent

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, men beholde dagens ordning. Søndagsåpne butikker vil øke presset på små enkeltstående butikker og gjøre driften av disse mindre lønnsom. Jeg er redd at vi til slutt bare sitter igjen med store kjedebutikker.