Høringssvar fra MosaikkWEB DA

Store negative ringvirkninger

Dato: 30.04.2015

Svartype: Med merknad

Selv en ordinær teknisk bedrift blir påvirket av dette ved at kunder og brukere av IT-systemer i større grad blir avhengig av bl.a. kundestøtte også på søndager. Fordi det legges opp til normal søndagsdrift i flere deler av arbeidslivet blir konsekvensen en spiral av bransjer knyttet til hverandre som alle forventes å være beredt til innsats også denne dagen.

Særlig for en liten bedrift er ikke konsekvensen økt valgfrihet til fridag, men tvert imot redusert mulighet til fri i det hele tatt - med mindre man beredt til å avvise kunder som begynner å stille krav til slik tilgjengelighet. Regjeringens forslag er derfor ikke holdbart.