Høringssvar fra Malvik kommune

Endring i helligdagsloven

Dato: 17.06.2015

Svartype: Med merknad

Malvik kommunestyre fattet den 15.06.15 slikt vedtak:

1. Malvik kommunestyre ønsker ikke at det skal åpnes for økt søndagshandel i Malvik.

2. Malvik kommunestyre vil si nei til økt tilgang til søndagsåpne butikker dersom regjeringen åpner for at kommunene kan vedta dette.

Vedlegg