Høringssvar fra Mariann Bekkevold Lyby

Nei til søndagsåpent!!

Dato: 16.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, dagens ordning videreføres!