Høringssvar fra Agathe Børretzen

Nei til flere søndagsåpne butikker.

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

At enkelte dagligvarer er åpne på søndager er greit slik som ordninga er i dag. At alle butikker skal være åpne blir helt meningsløst. Folk skal ha en hviledag. Folk kjøper ikke mer varer fordi om butikkene holder åpent. Det blir bare dyrere å holde folk i skiftarbeid på søndager.