Høringssvar fra Anne Gry Dale Niemonen

NEI til søndagsope butikkar!

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

NEI til søndagsope butikkar! 

La Norge få behalde søndag som ein annleisdag/kviledag/tid-til-familiedag/turdag/ikkje-forbruksdag

La oss sette andre verdiar høgare enn behovet for meir forbruk og eit samfunn der mykje vil ha meir!