Høringssvar fra anders fauchald

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

For eller i mot søndagsåpne butikker har endt opp i en diskusjon om hvorfor vi ikke skal kunne handle når vi vil uavhengig av ukedag. Det fremstilles som at vi tar et nytt skritt mot et bedre samfunn der den enkelte får en større og lenge etterlengtet valgfrihet. 

Dette er jo ikke riktig og det vet også dere politikere. Dette er en endring som i første rekke er ment får å tilfredstille de kommersielle aktørene i deres streben etter å finne luker for å vinne i konkuranse med andre. Dessuten er det FRP-politikk og det skinner helt klart igjennom at dette må ofres for å tilfredsstille regjerings-konstellasjonen. 

Hvis dette gjennomføres vil dere skade vårt samfunn i større grad enn noen annen reguleringsendring de siste 100 årene.  Det er merkelig at dere ikke kan se hvilken gave det er å holde butikkene stengt på søndager. Det bringer familier sammen, det er refleksjonstid , det er restitusjonstid mentalt og ut i naturen. Disse tingene vil brytes i stykker om butikkene skal være åpne. Mor eller far må jobbe, noen i familien skal handle ( og det passer med intensjonen) og familie-samværet /samholdet vil ikke få samme mulighet. En slik ordning vil endre vårt samfunn så grunnleggende i negativ retning at det vil over tid gi samfunnsmessige problemer ( kontakt foreldre/barn, idrett, fellesskap)  som desverre ikke er en del av diskusjonen.  

Valget står ikke om søndagsåpne butikker eller ikke, dette er et verdivalg for vår framtid.  Derfor er min oppfordring til dere politikere , løft blikket og ta til vettet. 

Anders B. Fauchald