Høringssvar fra Anita Marie Solvang

Endring i helligdagsloven

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener at loven ikke bør endres for å tillate butikker å holde åpent på søndager. Vi har ikke bruk for at butikkene skal være åpne på søndager også.