Høringssvar fra Svein Atle Bratbakk

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Hei, min/vår husstands forhold til det foreslåtte forslag er 100% motstand. Dette rører ved vår kultur og særegenhet på negativ måte. Å la den enkelte kommune kunne bestemme er også feil, da en over tid vil ha skiftende styrer og mulighet for å reversere tidligere forslag. Hvis regjeringen virkelig ville ha folkets mening så burde saken vært lagt inn som en folkeavstemming nå ved kommende kommunevalg.

Mvh Svein Atle