Høringssvar fra Siri Engebretsen

Dato: 15.05.2015

Svartype: Med merknad

Butikker bør ikke ha søndagsåpent. Vi som jobber i helsevesenet vet godt hvor belastende det er å jobbe i helger. Helgen er familiens tid til å være sammen samtidig som mange aktiviteter foregår da. Når en eller begge foreldrene må på jobb, får barna mindre tid sammen med foreldrene og også helgen blir "hektisk". For aleneforeldre blir situasjonen enda værre, kanskje må barnevakt leies inn for å kunne gå på jobb. For barns skyld, la helgen være forbundet med jobbfri og ro!