Høringssvar fra Gro Gulbraar

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 25.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker.