Høringssvar fra Ann Elisabeth Skjekkeland

søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg mener søndagsåpnebutikker er unødvendig , vi handler ikke mer om butikkene er åpne en dag mer i uka. Og økt handel viluansett ikke være en miljøgevinst. I alle mine år i Norge har dette aldri vært et savn selv om jeg har bodd i land med åpne butikker hver dag. 

Vi har nok mennesker i dette landet som må jobbe på søndager, og ser ulempene de har i forhold til famile og barn, større begivenheter og aktiviteter. Å ta vare på hverandre og skape arenaer for sosiale sammenkomster er langt viktigere enn å få lov å handle en dag mer i uka. 

Det vil heller ikke være en gevinst for lommeboka vår , da det vil føre til økte priser.Ulempene i forhold til små familiebutikker og nisjebutikker som ikke klarer å henge med må også taes med. 

Ann Elisabeth