Høringssvar fra Hege Berg-Jensen

Nei til søndagsåpne butiker

Dato: 31.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE søndagsåpne butikker. Dagens ordning bør videreføres uten noen utvidelser.