Høringssvar fra Rigmor Arnkværn

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 03.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker er unødvendig og uønsket av de fleste i Norge.  Det er til stor skade for all frivillighet, det vil gripe negativt inn i det tradisjonelle friluftsliv, det vil være ødeleggenede for familielivet til mange mennesker - enten fordi en eller begge foreldre/besteforeldre må jobbe på søndag og dermed ødelegge dagen som en av få dager da det er mulighet for å samles.  Søndagsåpne butikker vil endre livet til veldig mange mennesker - selv om de velger å ikke bruke denne dagen til å handle på - det er ikke bare butikkepersonale som blir berørt, men hele serviceapparatet rundt, renholdere, vektere o.l. samt alle som jobber innen både varetransport og personaltransport.  I tillegg vil alt som har med barnetilsyn å gjøre, bli berørt, det vil tvinge seg fram søndagsåpne barnehager og SFO, samtidig som aktiviteter som idag legges til søndag og benyttes av barn og familier, kan bli borte eller redusert, fordi personene som laget de frivillige aktivitetene, nå er tvunget til å arbeide på søndager.

Alle disse søndagsaktivitetene vil kreve mere transport og dermed mere CO2-utslipp.  Alle åpne butikker vil kreve mere energi til lys og varme.

Og fordi folk neppe vil kjøpe mere - vi spiser ikke mere enn i dag - og vi bør helst ikke kjøpe mere klær og annet vi ikke har bruk for fordi om butikkene må holde oppe. De  må dessuten sette opp prisene fordi samme mengde  varer selges over flere dager.  Dessuten vil mange serviceyrker også ta opp konkurransen om å få kunder, slik at hele samfunnslivet kan bli totalt endret.

Størst problem vil det bli utenom tettbygde strøk, der små dagligvarebutikker vil måtte stenge fordi de ikke lengre kan drive noenlunde lønnsomt. Butikkdød kan fort også ramme småbutikker i byer og tettsteder siden de har mindre muligheter til å holde opp 7 dager i uka for å holde tritt med de store kjedene.

I det hele tatt:

Vi vil ikke ha flere åpne butikker på søndag!

Hilsen Erik og Rigmor Arnkværn