Høringssvar fra Hilde Husevåg

Nei dagens ordning bør førast vidare

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Dagens ordning bør førast vidare. Evt bør den endrast slik at ingen butikkar får halde ope