Høringssvar fra Cecilie Steenland

Nei til åpne butikker på søndag

Dato: 28.06.2015

Svartype: Med merknad

Jeg er imot søndagsåpne butikker. Jeg sier ja til variasjon - hold søndag stengt. Ingen av oss trenger søndagsåpne butikker. Hvis å kunne velge er så viktig, må jo flertallet bli hørt i denne høringen ...... Jeg går for nei.