Høringssvar fra Egil Wulfsberg Hauge

Imøtegåelse av vikarierende argumenter

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Uttalelsen er vedlagt som word-dokument.

Jeg har prøvd å fatte meg i korthet, dvs ca 600 ord.

Uttalelsen påpeker hvordan svært mye av motstanden mot forslaget er tuftet på forhold som ikke reguleres av loven som er foreslått endret.

Vedlegg