Høringssvar fra Norges Kvinne- og familieforbund

Høring - forslag om endringeer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Vårt høringssvar følger vedlagt.

Vedlegg