Høringssvar fra Kine Sjøvangen

nei til søndagsopne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Eg er heilt i mot søndagsopne butikkar, og synest ikkje me skal endra på dette her.