Høringssvar fra Nina Johansen

Nei til søndagsåpne butikker

Dato: 30.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, men videreføre dagens ordning