Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Eksternaliteter og spillteori gir teoretisk grunnlag for periodevis stenging

Dato: 18.06.2015

Svartype: Med merknad

Hei,

To samfunnsvitenskapelig teoretisk funderte argumenter for å pålegge periodevis stenging. De to argumentene er basert på samme utgangspunkt: Hver person/butikk lever i et samfunn, hvor hva han gjør påvirker andre.

 

1. Fangens dilemma - argumentet.  

Kunder er vanedyr, og handler der de har begynt å handle. To butikker ligger nært hverandre: Rema og Rimi. Når Rema har åpent til 23, imens Rimi til 21, så vil Rimis faste kunder gå til Rema mellom 21 og 23. Snart blir de Remas faste kunder. Dette er et eksempel på det som kalles Fangens Dilemma. Mulighetene er 1) Den ene åpen, den andre stengt. 2) Begge stengt. 3) Begge åpne. Ved alternativ 1) så er det en vinner (den som har åpent imens den andre har stengt). Rema ønsker profitt, og går for det. Men det er ikke stabilt, for det aksepteres ikke av den andre parten. Det går derfor videre til at begge er åpne, som er et dårligere alternativ for begge enn at begge er stengt. Et viktig poeng for statsregulering er å forhindre denne typen suboptimale situasjoner.    

Periodevis pålagt stenging finner vi i veldig mange kulturer. I Europa også i før-kristen tid i Romerriket. Av grunner som over. Handelsmenn ville begrense hvor lenge de hadde åpent. De kunne ikke gjøre det hver for seg, men måtte ha samlet aksjon. Før ble det gjort av handelslaug av ulike typer, nå er det staten sin oppgave.

 

2. Eksternaliteter-argumentet:

Hvis A og B skal handle, så påvirker det ikke bare A og B. Feks: B må kanskje ha barnehageplass tilbudt av C til barnet sitt for å komme seg på jobb. Kanskje trafikken øker, så D må begynne å kjøre buss oftere på søndager. Det påvirker E, som ikke kan møte D til en søndagstur. Statsstyring må ta et totalansvar og passe på at samfunnet blir bra for A B C D og E. Det kan innebære at A og B må lære seg å planlegge handlingen og komme inn i en rytme med resten av samfunnet.