Høringssvar fra Katrine Kristensen

Nei til søndagsåpent - Ja til søndagsfri!

Dato: 27.06.2015

Svartype: Med merknad

La oss beholde skillet mellom hverdag og helg - ja til annerledesdag, ja til tid med venner og familie, ja til ro og avkobling - Nei til søndagsåpent!