Høringssvar fra Rune Hovland

Ønsker ikke søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

1 dag fri fra maset med butikker er flott , man har nok muligheter resten av uken , få heller vekk den tulleloven som gjør at butikkene må frem med presseninger over øl kl 20.00