Høringssvar fra Ivar Langvik - privatperson

Negativ til søndagsåpent

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Samfunnet beveger seg mer og mer vekk fra det samfunnet vi kjente og vokste opp med; en sterk regulering av åpningstid av hensyn til arbeidstakerne. Det er de lavest lønnede arbeidstakerne, som har mest ugunstige arbeidstider, nå får de enda mer byrde. Det er i dag ikke noe problem å få tak i nødvendige varer på søndagen. Nå blir det også handling på søndager, og mindre andre aktiviteter. Litt mer lettvint for de mange, til tunge byrder for de få.