Høringssvar fra susanne engeset

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei takk! Vi treng kvile og ro.