Høringssvar fra Else Ness

Nei til søndagsopne butikkar!

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Nei til søndagsopne butikkar!