Høringssvar fra Charlotte Nyhusmoen

Ønsker IKKE søndagsåpent.

Dato: 31.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker IKKE at regjeringen skal tillate søndagsåpne butikker, dagens ordning videreføres.