Høringssvar fra Tone

Nei til søndagsåpne butikkar.

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Regjeringa må høyre på det store fleirtalet i befolkninga. Vi ønsker ikkje søndagsåpne butikkar. Det vil bety kroken på døra for mange butikkar. Vi treng ein rolig, annerledesdag saman med familien. NEI TIL SØNDAGSÅPNE BUTIKKAR.