Høringssvar fra Mona Vindenes

Nei takk til søndagsåpne butikker.

Dato: 30.06.2015

Svartype: Med merknad

Det er flere grunner til å ikke åpne opp for "fri søndagsåpning".

Det handler om et velferdsaspekt, der flest mulig bør ha mulighet for en felles fridag i uken.

Det handler om den mentalhygienen som ligger i annerledesdagen søndag, dette er en viktig kvalitet i vår samfunnsordning.

Og det er viktig for å sikre mangfoldet i varetilbudet. Dersom det åpnes for fri tilgang til søndagsåpent, er det de små butikkene som vil tape, og vi vil få en.enda kraftigere dreining mot at de store kjedene dominerer.

Dette siste begrenser mulighetene enkeltmannsforetak og små gründere har for å etablere seg og sikre sin drift.

 

Å si nei til søndagsåpne butikker, er oss forbrukeres måte til å gi beskjed om hvordan vi vil ha det.