Høringssvar fra Skiptvet kommune

Høring - forslag om endring i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Dato: 19.06.2015

Svartype: Med merknad

Skiptvet kommune går ikke inn for å tillate søndagsåpne butikker