Høringssvar fra Ingeborg Lærum

Nei til søndagsåpne butikker!

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jobber selv i dagligvarebutikk. Alle de unge som jobbe på butikk jobber kveldsvakter og helg. Det er selvsagt også voksne som jobber i helgene, men søndagsåpne butikker komme i hovedsak til å gå utover de unge. For å komme seg gjennom studiene eller videregående er ikke studielånet alltid nok. For å få de karaktene man ønsker trenger man fridagen på søndagen, og ikke risikere å miste en studiedag til fordel for jobb. Man skal ikke være nødt til å velge mellom jobb og studier.