Høringssvar fra Knut Brobakken

Jeg sier nei til forslaget om søndagsåpne butikker

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg sier nei til forslaget, fordi jeg mener at søndagsåpne butikker vil føre til dårligere arbeidsforhold og en mer presset arbeidssituasjon for de som jobber i varehandelen.

Det vil også frata søndagen sin spesielle status for oss alle. Søndagen skal være et pusterom, en dag for friluftsliv, museumsgåing og ettertanke. Gjøres søndagen til en handledag, vannes dette ut.

Sist, men ikke minst : Det ser ut til at så godt som alle involverte parter, fra dem som jobber i kassa til dem som er kjøpesenterledere, ikke ønsker denne endringen. Hvorfor man skal tvinge igjennom en ordning som et stort flertall er uenige i, kan jeg ikke fatte.