Høringssvar fra Sara B. Jøsokbakke

La hviledagene holdes hellig!

Dato: 28.05.2015

Svartype: Med merknad

Hva tjener så miljøet vårt, lommeboken vår samt verdiene som vår nasjon står for, dersom butikkene holdes åpne på søndager og andre hellidager?

La hviledagene holdes hellig!