Høringssvar fra Annik A. Austad

Søndagsåpne butikker

Dato: 29.06.2015

Svartype: Med merknad

Søndagsåpne butikker er en dårlig ide, med tanke på familielivet, arbeidslivet, helse og velferd - og ikke minst miljøet.

Familien trenger sårt den ene dagen i uka til å kunne gjøre andre ting enn å handle/gå på kjøpesenter.

Arbeidslivet trenger ikke flere som må jobbe i helgene, argumentet med skoleungdom som kan jobbe,holder ikke, da det må være noen fagfolk til stede også. Hvordan skal de små butikkene greie det økonomisk?

Når det gjelder sykefraværet, er det mulig at det vil stige, da vi vet at det er mye stress i denne bransjen - og det vil ikke bli mindre med søndagsåpne butikker.

Jeg ønsker ikke å være med på en slik samfunnsutvikling. Butikkene er oppe fra kl.07 - 22/23.00 hver dag i uka, vi får det vi trenger. Valgfriheten går over stokk og stein, noen rammer er faktisk bra å ha. Dropp forslaget og bruk tiden på mer påkrevde saker som; skole og helse.