Høringssvar fra Elin Myhre Skår

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

NEI dagens ordning videreføres