Høringssvar fra Tillitsvalgt

NEI

Dato: 14.05.2015

Svartype: Med merknad

Nei, nei, nei, dagens ordning videreføres! Dette er så galt for samfunnstrukturen som det kan bli, og HELT feil retning.