Høringssvar fra John Gunnar Krogstad

Nei til søndagsåpen butikk

Dato: 29.05.2015

Svartype: Med merknad

Jeg tror ikke det gagner noen med søndagsåpne butikker. Kundegrunnlaget i landet blir ikke større av å åpne for enda en handledag.  Det betyr bare økte lnsskostnader for å få fordelt denne handelen over 7 dager i stedet for 6.  Og de fleste av oss klarer oss med 6 handledager i uka. Og ved helt spesielle tilfeller vil dagens ordning med Brustad-buer og bensinstasjon være gode alternativer. Jeg frykter at en ekstra handledag vil føre til økte priser for forbrukerne og dårligere lønnsomhet for handelsnæringen.

Dessuten er en felles fridag i uka et ubetinget gode for et samfunn. I kristendommen heter det at hviledagen skal holdes hellig. Jeg tror at man ikke trenger å være spesielt religiøs av seg for å se verdien av en felles hviledag.

Jeg har hørt argumenter om at mange alt har søndagsarbeid, i helsevesenet og ved døgnkontinuerlig drift. Det er riktig det, men jeg synes ikke det er et argument for å pålegge enda flere en slik ulempe.

mvh 

John Gunnar Krogstad

a